DESPRE PROIECT

Nume proiect:
"CNG ROMÂNIA: Implementarea primei reţele de staţii de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat din România de-a lungul coridoarelor europene de transport”.

Numărul de identificare al proiectului:
2015-RO-TM-0373-M , accesabil pe pagina INEA.

Zonă de implementare: TEN-T Core Network ->Coridoarele Orient – Mediterana de Est şi Rin -Dunăre

Coordonator proiect: Denisson Energy S.R.L.

Partener de proiect: Asociaţia gazului natural pentru vehicule - NGVA România

Buget:
Costul total estimat al proiectului: 5.212.238 €
Contribuţia maximă a UE: 4.430.402 € reprezentând 85% din costul total al proiectului

Perioada de implementare:
Dată începere: Martie 2016
Dată finalizare: Decembrie 2019

Supervizat de:
Agenţia Executivă pentru Inovaţie şi Reţele – INEA (Comisia Europeană)

Ministerul Transporturilor

Obiective generale:
Sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport durabil şi eficient şi promovarea decarbonizării transportului rutier de-a lungul coridoarelor din reţeaua principală –TEN-T prin lansarea CNG-ului ca şi carburant alternativ în România.

Obiective specifice:
Desfășurarea iniţială pe piaţa a unei reţele de 9 staţii de realimentare cu CNG pe segmentele româneşti ale coridoarelor Rin-Dunăre şi Orient –Mediterana de Est, incluzând nodurile importante ale reţelei pentru a acoperi simultan cererea potenţială a transportului de tranzit şi a celui urban.

Sprijinirea pătrunderii pe piaţă si a implementării CNG în România.

Reţeaua de staţii de alimentare cu CNG pentru vehicule va fi dispusă în apropierea nodurilor urbane principale Bucureşti şi Timişoara şi a altor oraşe importante situate pe reţeaua centrală de transport rutier, respectiv: Arad, Constanta, Craiova, Deva, Drobeta Turnu-Severin, Piteşti şi Sibiu.

Amplasarea staţiilor vizează acoperirea cererii potenţiale de CNG din transportul de tranzit, precum şi din transportul urban din zonele cele mai populate.

 

Harta statii CNG Romania

Concept stație CNG

TOP
Translate »