De ce e mai bun decât alt combustibil

CNG – este un carburant alternativ, fiind cel mai prietenos cu mediul dintre toți combustibilii fosili. Gazele de eșapament ale motoarelor cu gaz natural nu conțin poluanți dăunători sau cancerigeni.

Emisiile de particule:

Are arderea cea mai curată, ceea ce înseamnă că după combustie emite cele mai puține particule – cu până la 95% mai puțin decât în cazul carburanților tradiționali. Exemplul pentru a demonstra cât de curat arde gazul natural este utilizarea lui la aragaz: dacă în urma arderii ar rezulta fum, am avea cu toții tavanul și pereții din bucătării plini de funingine. Este cunoscut că particulele (fumul) sunt emisiile cele mai nocive pentru sănătatea oamenilor, astfel că CNG este ideal pentru utilizarea în transportul în comun, pentru îmbunătățirea dramatică a calității aerului în aglomerările urbane.
Arderea mai curată a CNG duce la un avantaj ecologic indirect, respectiv prelungește în general durata de viață a motoarelor pe CNG, reducând astfel resursele necesare producerii de noi motoare. Acest lucru se întâmplă fără compromisuri asupra eficienței energetice, aceasta fiind similară benzinei și motorinei (rata octanica la gaz natural este de 130, față de benzina premium, care are 91)

Emisiile de gaze cu efect de seră:
Gazul natural conține mai puțin carbon decât carburanții tradiționali, emițând, deci, mai puțin CO2 – cu 25-30% mai puțin la autoturisme și vehicule comerciale ușoare și cu 10-20% mai puțin la vehicule grele (potențialul este mai mare – de încă 10-20% – și va fi atins prin aplicarea injecției directe și a ratelor mai mari de compresie).
Pe viitor, pe măsură ce biogazul și gazul sintetic din surse regenerabile vor deveni disponibile și în România, acestea vor putea fi amestecat în gazul natural utilizat la obținerea CNG, se vor reduce emisiile de CO2 încă și mai mult (cu până 95%).
Oxizii de azot (NOx) emiși sunt cu până la 70% mai reduși față de standardele europene foarte stricte pentru camioane grele (Euro VI).
Practic nu există emisii poluante și de gaze cu efect de seră în timpul realimentării autovehiculelor (datorită circuitului de gaz complet controlat).
La vehiculele pe CNG emisiile de monoxid de carbon (CO) sunt si ele diminuate cu 85% față de carburanții clasici.

Poluarea fonică:
Motoarele pe metan reduc poluarea fonică cu cca 50% – 90% față de motoarele cu combustie internă cu carburanți tradiționali.
Compresoarele de gaz natural existente în stații nu au nici un impact negativ din punct de vedere fonic, ele fiind antifonate la standardele europene și fiind oricum la o distanță normată față de celelalte obiective din stație și vecinătăți.

Poluarea olfactivă:
În comparație cu autovehiculele alimentate cu benzină și gazolină, cele pe CNG produc și semnificativ mai puține mirosuri.

Poluarea mediului înconjurător:
Pentru că CNG-ul nu este stocat în rezervoare subterane, pentru că gazul natural este mai ușor decât aerul și din modul în care se desfășoară procesul tehnologic de obținere a CNG nu există riscul de poluare a apelor, care este considerabil în cazul carburanților în formă lichidă.
CNG, fiind în sine un carburant ecologic, activitățile legate de producerea și distribuirea sa creează un întreg lanț ecologic, și locuri de muncă ecologice de la cele pentru construcția stației propriu-zise, crearea echipamentelor utilizate, până la operarea efectivă a stației și activitățile de mentenanță a acesteia.
Realizarea obiectivelor proiectului nu reduce suprafața habitatelor și/sau numărul exemplarelor de specii de interes comunitar, nu va fragmenta habitatele, nu va produce modificări ale dinamicii relațiilor care definesc structura si/sau funcția sitului datorita distantei mari fata de aria protejata.
Temperatura de aprindere a gazului natural este mult superioară față de benzină și motorină, ceea ce îl face mai puțin periculos in caz de accident; gazul natural nu se autoaprinde prin compresie.
Faptul că este mai ușor decât aerul și se disipează rapid în atmosferă îl face mai sigur ca GPL-ul, care este mai greu decât aerul și în caz de scurgere rămâne la sol și poate provoca deflagrații.
CNG este netoxic, în compoziția chimică regăsindu-se (în termeni de volum la gazul metan pe zona de sud a României) mai ales gazul metan – CH4 92%, dar și etan 3,7%, propan 1,24% etc.