ORDIN nr. 401 din 2 aprilie 2018

privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL – RNTR-6

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018

 

LEGE nr. 37 din 19 ianuarie 2018

privind promovarea transportului ecologic

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 23 ianuarie 2018

 

LEGE nr. 34 din 27 martie 2017

privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 29 martie 2017

 

ORDIN nr. 103 din 7 decembrie 2016

privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 22 decembrie 2016

 

ORDIN nr. 105 din 7 decembrie 2016

privind modificarea și completarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2014

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.011 din 16 decembrie 2016

ORDIN nr. 14 din 7 decembrie 2016

privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.011 din 16 decembrie 2016

 

ORDIN nr. 98 din 25 iunie 2015

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale şi a condiţiilor-cadru de valabilitate aferente autorizaţiilor

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 6 iulie 2015

 

ORDIN nr. 83 din 10 septembrie 2014

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 22 septembrie 2014

 

Ordinul Nr.34 din 31.05.2013

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 15 iulie 2013

 

Ordinul Nr.22 din 10.04.2013

privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 233 din 23 aprilie 2013

 

LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012

a energiei electrice şi a gazelor naturale

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

ACT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012

 

ORDIN nr. 7 din 24 februarie 2012

pentru aprobarea Normei tehnice privind proiectarea, execuţia, operarea, întreţinerea şi repararea staţiilor de depozitare şi distribuţie a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 29 martie 2012

ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2011

 

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995

privind calitatea în construcţii

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 12 din data de 24 ianuarie 1995

 

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMÂNIEI